توکل بر خدا ، کار تیمی ، مسئولیت پذیری ، انجام درست کار درست
Behshahr Industrial Group Investment Company
 شرکت آلی شیمی قم
تاريخچه:
شرکت آلی شیمی قم درسال 1378 به منظور تولید گلسیرین با استفاده از دانش فنی داخلی توسط بخش خصوصی در شهرک صنعتی شکوهیه قم تاسیس گردید. در سال 1386جهت توسعه کارخانه وتولید محصول اسید چرب شرکت مدیریت ص نعت شوینده توسعه صنایع بهشهر نیز به جمع سهامداران پیوست.
سهامداران:
درسال 1388 بنا به ضرورت درترکیب سهامداران تغییراتی ایجاد شدودر حال حاضر سهامداران این شرکت عبارتند از:
  • شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
  • شرکت پاکسان
  • شرکت ساینا
تولیدات:
درحال حاضر تولیدات شرکت عبارتند از:
  • گلسیرین
  • انواع اسیدچرب صنعتی
  • اسیدچرب سویا درجه یک، اسیدچرب سویا درجه دو
  • اسیدچرب آفتابگردان درجه یک
  • اسیدچرب پنبه دانه
  • اسید چرب اولئیک درجه یک
ماموریت ما:
شرکت آلی شیمی با بهره گیری از متخصصین باسابقه درصنعت تولید گلسیرین واسید چرب توانسته است کیفیت محصولات خود را درحد استانداردهای جهانی رسانده و پاسخگوی نیازهای مشتریان باشد.وازاین طریق ضمن ایجاد فرصت شغلی با بازیاف ت گلسیرین از پساب کارخانه های تولید صابون درجلوگیری از آلودگی محیط زیست نقش موثری ایفا می‌ن ماید، همچنین درصرفه جوئی ارزی نیز سهم دارد.
چشم انداز:
این شرکت با استفاده ازسیستم بهبود مستمر درخطوط تولید، ودقت درانجام فرآینددرشرایط بهینه، جهت دستیاب ی به محصولات با کیفیت با بهره گیری ازکارکنان آموزش دیده درصدد است تا ضمن عرضه محصولات فعلی با کیفیت وکمیت مناسب،محصولات میانی دیگری برای مصرف در صنایع مختلف تولید نماید.