توکل بر خدا ، کار تیمی ، مسئولیت پذیری ، انجام درست کار درست
Behshahr Industrial Group Investment Company
 معرفی شرکت
شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران جزء شرکت‌های فرعی گروه توسعۀ صنایع بهشهر (سهامی عام) است. شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران از مصادیق نهادهای مالی موضوع بند 21 مادۀ یک قانون بازار اوراق بهادار محسوب شده و بر اساس مادۀ 28 همان قانون، فعالیت آن تحت نظارت سازمان است. موضوع فعالیت شرکت را به عنوان یکی از شرکت‌های وابسته به گروه توسعۀ صنایع بهشهر (سهامی عام) چنین می‌توان برشمرد:
1.سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری، صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابستۀ خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه‌ای نیابد؛
2.سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به‌طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.
1. سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپردۀ بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛
2. سرمایه‌گذاری در سهام، سهم ‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌‌ها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به‌طوری که به‌تنهایی یا به همراه اشخاص وابستۀ خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد؛
3. سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛
4. ارائۀ خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:
پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛
تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛
مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار؛
تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛
5. شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده باشند.