توکل بر خدا ، کار تیمی ، مسئولیت پذیری ، انجام درست کار درست
Behshahr Industrial Group Investment Company
 مروارید هامون

تاريخچه:

شركت تولیدی مرواریدهامون (سهامی خاص) توسط خانواده شهركی در تاریخ 1381/6/27 تأسیس و در اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی استان سیستان و بلوچستان به ثبت رسیده است. مبایعه نامه و قرارداد انتقال با حق فسخ از طرف شركت مدیریت صنعت شوینده،‌ در تاریخ 85/1/15 با خانواده شهركی منعقد گردیده و نهایتاً در تاریخ 86/4/26 خرید قطعی انجام و اسناد سهام معامله شده ثبت، تحویل، تحول و هیأت مدیره و مدیرعامل نیز مشخص و در تاریخ 86/4/27 به ثبت رسیده است. سرمایه شركت دو میلیارد ریال بوده كه بر اساس مصوبه مجمع فوق العاده مورخه 88/03/26 سرمایه شركت به 14/8 میلیارد ریال منقسم به چهارده میلیون و هشتصد هزار سهم هزار ریالی بالغ گردیده و بر اساس مصوبه مجمع فوق العاده مورخه 89/12/17 سرمایه شركت طی سال مالی مورد گزارش به چهارمیلیارد ریال منقسم به چهار میلیون سهم یك هزار ریالی تقلیل داده شد. موضوع فعالیت شركت طبق ماده 3 اساسنامه تهیه و تولید انواع مواد شوینده، پاک كننده، محصولات بهداشتی و آرایشی، كارهای تولیدی و بازرگانی داخلی و خارجی، سرمایه گذاری، صادرات و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی كه به صورت مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با موضوع شركت باشد میباشد. لذا هدف اصلی آن افزایش توان تولید انواع پودرهای شوینده و تولید مایع ظرفشویی، سفیدكننده، كفشوی، جرمگیر برای پاسخگویی به نیازهای صادراتی كشورهای افغانستان، پاكستان و كشورهای حوزه خلیج فارس و نیز تأمین مصارف قسمت جنوب و شمال شرق و جنوب شرق كشور می‌باشد.

چشم اندار و ماموریت شرکت مروارید هامون:

  • عرضه محصولات بهداشتی با کیفیت مناسب جهت ارتقاء سلامت جامعه
  • ارتقاء و بهبود مستمر بهره وری
  • شناسایی و ارتقاء توانمندیهای داخلی سازمان و تلاش در جهت شناسایی نقاط ضعف و بهبود آن
  • مدیریت بر منابع
  • ایجاد نظام انگیزش متناسب برای کارکنان
  • ارزیابی دقیق و دائمی شرایط محیط خارجی
  • پویایی و قدرت انعطاف پذیر
  • سازماندهی موثر و کارا، هماهنگ با استراتژی آینده سازمان