توکل بر خدا ، کار تیمی ، مسئولیت پذیری ، انجام درست کار درست
Behshahr Industrial Group Investment Company
 سرامد صنایع بهشهر

شرکت سرآمد صنایع بهشهر:

شرکت سرآمد صنایع بهشهر (سهامی خاص)، یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه توسعه صنایع بهشهر است که در زمینه واردات و فروش محصولات و نهاده‌های دامی فعالیت می‌کند. این شرکت در سال 1386 و با نام «شرکت سرمایه‌گذاری سرآمد غدیر» تأسیس شد. نام شرکت طی دو مرحله تغییر پیدا کرد و در نهایت در سال 1391 به «شرکت سرآمد صنایع بهشهر» تبدیل شد. آخرین سرمایه شرکت سرآمد صنایع بهشهر 530 میلیارد ریال و کل سهام آن متعلق به گروه توسعه صنایع بهشهر است. 45% از سهام شرکت سرآمد صنایع بهشهر متعلق به شرکت صادراتی زرین است. شرکت سرآمد صنایع بهشهر، به عنوان یک شرکت بازرگانی مشغول به فعالیت است و در طول سال‌های گذشته اقدام به واردات و فروش محصولات و نهاده‌های دامی از جمله موارد زیر نموده است:

  • کنجاله سویا
  • کنجاله کلزا
  • ذرت
  • جو