توکل بر خدا ، کار تیمی ، مسئولیت پذیری ، انجام درست کار درست
Behshahr Industrial Group Investment Company
 مارگارین
تاريخچه:
شرکت مارگارین بیش از 60 سال قبل با نام شرکت مارگارین تاسیس گردیده است. موضوع اصلی شرکت عبارت است از احداث کارخانه و روغنکشی و تصفیه و هیدروژناسیون روغن و مارگارین سازی و تهیه روغن سالاد و نیز تهیه خوراک دام و تاسیس کارخانه پنبه پاک کنی و صابون ساز ی و صادرات و واردات. شرکت در سال 1355 به سهامی عام تبدیل و در سال 1371 میزان 63 درصد از سهام متعلق به سازمان صنایع ملی ای ران به شرکت توسعه صنایع بهشهر واگذار شد و بدین ترتیب شرکت از پوشش سازمان صنایع ملی ایران خارج شد. شرکت در بین شرکت های فعا ل در این صنعت به ترتیب در فروش روغن رده دوم و فروش کره گیاهی در رده اول قرار دارد.
شرکت مارگارین با بهره برداری از طرحهای توسعه در حال حاضر با قابلیت تولید 1000 تن روغن نباتی در روز، با نامهای تجارتی آفتاب و خروس نشان در انواع مایع و جامد، در بسته بندیهای مختلف، بالغ بر 2/17 % از نیاز کشور را تامین می‌نماید. کارخانجات معظم مارگارین شامل واحدهای روغنکشی، پنبه پاک کنی، تولید کنجاله، اکستراکسیون ، قوطی سازی، چاپخانه ورق حلب، تولید قوطی، تولید ظروف PET، صابون پزی، نیروگاه، دیگ بخار، گاز پلنت، تصفیه خانه، تص فیه پساب، بسته بندی و... بوده که غیر از روغن مایع وجامد، محصولاتی نظیرکره گیاهی (مارگارین)، صابون رختشویی، کنجاله (خوراک دام و طیور )، پنبه پاک شده و لینتر (1و2و3 ) نیز تولید و عرضه می‌نماید.