توکل بر خدا ، کار تیمی ، مسئولیت پذیری ، انجام درست کار درست
Behshahr Industrial Group Investment Company
 تاریخچه شرکت
شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران در 14 تیر 1375 به‌صورت سهامی خاص تأسیس و تحت شمارۀ 122763 در ادارۀ ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسید. در سال 1382 بر اساس مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده 9 تیر 1382 شرکت به سهامی عام تبدیل گردید، و در تاریخ 27 بهمن 1382 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.