توکل بر خدا ، کار تیمی ، مسئولیت پذیری ، انجام درست کار درست
Behshahr Industrial Group Investment Company
 شرکت شکر شاهرود

تاريخچه:

شركت شكر ( سهامی عام ) در تاریخ 1337/7/23 تحت شماره 6306 در اداره ثبت شركتها و مالكیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. فعالیت اصلی شركت طبق ماده 2 اساسنامه “ تصفیه شكرخام، تهیه قند و شكر از چغندر و سایر تولیدات مربوط و هر نوع فعالیت تولیدی و صنعتی و كشاورزی مربوط به صنعت قند و شكر و مشاركت در سایر شركتها“ میباشد. شركت درتاریخ 1375/12/20در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته و نام آن از تاریخ 1375/12/28در تابلوی بورس درج شده است، مركز اصلی شركت در تهـران و كارخانه آن در شهرستان شاهرود میباشد. ظرفیتهای تولیدی شركت براساس پروانه بهره برداری مورخ1354/12/22و اصلاحیه مورخ 1378/12/7بشرح زیر می باشد.

شرح روزانه واحد تن تعداد روزهای کاری ظرفیت مصرف تولید
مصرف چغندر قند 1100 100 110000
تبدیل شکر خام به شکر سفید و قند کله در سه شیفت 470 _ _

سرمایه و ترکیب سهامداران:

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 300 میلیون ریال ( شامل 10000 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 30000 ریال ) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ 28000 میلیون ریال ( شامل تعداد 28،000،000 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1000 ریال ) افزایش یافته است.