توکل بر خدا ، کار تیمی ، مسئولیت پذیری ، انجام درست کار درست
Behshahr Industrial Group Investment Company
 بانک اقتصاد نوین
تاريخچه:
بانك اقتصاد نوین اولین بار در تاریخ 29 الی 31 تیرماه سال 1380، براساس مجوزات مأخوذه از بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران و س ازمان بورس و اوراق به3دار؛ اقدام به پذیره‌نویسی سهام نمود. مجمع عمومی مؤسس بانک اقتصادنوین در 13 مرداد 1380 برگزار و در تاریخ 20 مرداد همان سال، با سرمایه اولیه به مبلغ 250 میلیارد ریال در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران، تح ت شماره 177132 به ثبت رسید. پس از چند دوره افزایش سرمایه سنوات قبل، در مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 27 تیر 1389 مقرر گردید، سرمایه بانک از مبلغ 000 ر4 (چهار هزار) میلیارد ریال به مبلغ 000ر15 (پانزده‌ هزار) میلیارد ریال طی دو سال افزایش یابد. بر این اساس و تاکنون طی دو مرحله ا فزایش سرمایه، سرمایه بانک از مبلغ 000ر4 میلیارد ریال به ترتیب به مبالغ 500ر5 و 000ر8 میلیارد ریال افزایش یافته است. در مجمع عمومی عادی سالیانه سال 1392، سود سهام پرداختی (DPS) بابت عملکرد سال مالی 1391؛ به ازای هر سهم مبلغ 380 ریال مورد تصویب قرار گرفت که بین تاریخ‌های 1392.06.12 الی 1392.07.04 به حساب سهامداران محترم نزد بانك اقتصادنوین واریز گردیده است.
اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل بانك:
آقای بهرام فتحعلی (رییس هیأت مدیره)
آقای فرهاد حنیفی (نایب رییس هیأت مدیره)
آقای محمد ابراهیم منصور خاكی (عضو هیأت مدیره)
آقای مهران شریفی (عضو هیأت مدیره)
آقای حسن معتمدی (مدیر عامل)
بانک اقتصادنوین در بورس:
بانک اقتصادنوین در تاریخ 15 بهمن 1382 در سازمان محترم بورس اوراق بهادار پذیرفته شده و از آن تاریخ سهام بانک در تابلو اصلی آن سازمان قابل معامله می‌باشد.