چهارشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۶
چشم انداز --------------------

شرکت سرمایه گذاري گروه صنایع بهشهر با رویکردي هوشمندانه و مبتکرانه با استفاده از منابع انسانی مجرب و کارآمد به منظور حفظ و ارتقاي حقوق مادي و معنوي ذینفعان و سهامداران به عنوان بازوی سرمايه‌گذاري تخصصی هلدینگ توسعه صنایع بهشهر شناخته شود، به نحوي که در سال 1400 ارزش دارايي‌هاي شرکت حداقل شش صدم درصد رقم توليد ناخالص داخلي کشور به نرخ جاري باشد.