توکل بر خدا ، کار تیمی ، مسئولیت پذیری ، انجام درست کار درست
Behshahr Industrial Group Investment Company
 شرکت توسعه صنایع بهشهر
تاريخچه:
شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) درتاریخ ۱۴ دی ماه ۱۳۴۹ تحت نام شرکت سهامی خاص توسعه صنایع آرین و به شماره ۱۴۳۹۳ در اداره ثبت شرکتها و موسسات صنعتی تهران به ثبت رسیده است . طبـق تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰ مرداد۱۳۵۰ نام شرکت ، به شرکت سهامی خاص توسعه صنایع بهشهر تغییر یافت و حســب مصوبه مجمع عمـومی فوق العاده مورخ ۱۴ اسفند ۱۳۵۲ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافته و ازسال ۱۳۵۳ درسازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است . سرمایه شرکت پس از چندین مرحله افزایش نهایتاً در مجمع فوق العاده مورخه ۲۸ بهمن ۱۳۹۱ بالغ بر ۳٫۶۲۸.۸ میلیارد ریال (شامل تعداد ۳٫۶۲۸.۸ میلیون سهم یکهزار ریالی ) گردیده و در تاریخ ۱ مرداد ۱۳۹۲در اداره ثیت شرکت ها به ثبت رسیده است.
موضوع فعالیت شرکت توسعه صنایع بهشهر(سهامی عام) حسب مفاد اساسنامه ، سرمایه گذاری در شرکتها ازطریق خرید و فروش سهام آنها و خرید و فروش اوراق قرضه و اوراق بهادار و مشارکت در بانکها و سایر شرکتها اعم از تولیدی و بازرگانی و انجام سایر معاملات مجاز بازرگانی مربوط به موضوع شرکت می باشد.
حاکمیت شرکتی بنگاه توانمند، در پی آن است که با چیدمان صحیح روابط و مناسبات در ساختار قدرت و تبیین دقیق اختیارات و مسئولیت‌ها در سازمان، منابع را به‌گونه‌ای کارا به کار گیرد، اهداف را به شیوه‌ای اثربخش محقق سازد و از همه مهم‌تر، منــــافع افراد ذینفع را به بهترین شکل ممکن تأمین نماید .
اطلاعات تماس:
آدرس:تهران - خیابان قائم مقام فراهانی -پایین تر از خیابان مطهری -کوچه 24 - پلاک 8
کد پستی:1586973611
شماره ثبت : 14393
شناسه ملی: 10100539090
شماره اقتصادی: 411111981957
تماس با امور سهام:
تلفن : 7 الی 88304584
نمابر : 88304588