چهارشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۶
مأموریت --------------------

نقش آفرینی در رشد اقتصادی جامعه و خلق ارزش افزوده پایدار و رو به رشد، از طریق تجهیز منابع مادی و معنوی برای سرمایه گذاری های مناسب، خلاقانه و بازار محورکه بصورت حرفه ای مدیریت شده و حداکثر بازدهی را تضمین نماید