توکل بر خدا ، کار تیمی ، مسئولیت پذیری ، انجام درست کار درست
Behshahr Industrial Group Investment Company
 ترکیب اعضای هیئت مدیره
رئيس هيات مديره
 • محسن بازارنوي
 • كارشناسي ارشد مديريت مالي
 • سوابق:
  • معاون اداری مالی صندوق بازنشستگی کشوری- عضو هیئت مدیره شرکت نورد
  • و لوله اهواز-عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
  • عضو هیئت مدیره شرکت آتیه صبا

مديرعامل و نايب رئيس هيات مديره
 • سجاد سياح
 • دکترای مدیریت مالی
 • سوابق:
  • مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن-عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری       
  • اقتصادنوین- عضو هیئت مدیره و رئیس کمیته سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
  • (هلدینگ)-مشاور معاونت نظارت بر نهادهای مالی و مسئول اداره گواهینامه های حرفه ای
  • سازمان بورس و اوراق بهادار-رئیس هیئت مدیره شرکت آتیه سپهر قرن (ساختمانی)


  •  

عضو هيات مديره
 • سيد مهدي آستاني
 • دکترای مدیریت(مدیریت سیستمهای اطلاعاتیmis(امریکا)
 • سوابق:
  • مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سایپا- مدیرعامل شرکت بازرسی مهندسی ایران-معاون 
  • امور شرکتها وسرمایه گذاری شرکت  ملی انفورماتیک-معاون بانک صنعت و معدن
  • مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان
عضو هيات مديره
 • احمد پويان فر
 • دكتراي مديريت مالي
 • سوابق:
  • مديرعامل شركت مشاور سرمايه گذاري ارزش ژرداز آريان-مديرعامل شركت مديريت
  • سرمايه گذاري شاخص-رئيس هيئت مديره شركت كارگزاري پاسارگاد-مشاور سرمايه گذاري
  • و مالي هلدينگ توسعه ترابر ايرانيان

عضو هيات مديره
 • طاهره ملائي
 • فوق ليسانس
 • سوابق:
  • نماينده كارگزاري كشاورزي در سازمان بورس و اوراق بهادار-نماينده كارگزاري آينده در سازمان
  • بورس و اوراق بهادار