چهارشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۶

      گزارش  عملکرد سه ماهه منتهی به  951230 ساینا

             ۱۳۹۶/۲/۳ ه‍.ش. ۱۴:۵۵:۲۶
                    لينك دانلود

   بودجه شرکت توسعه صنایع بهشهر با سرمایه جدید  960202

             ۱۳۹۶/۲/۳ ه‍.ش. ۱۴:۵۳:۲۸
                    لينك دانلود

      گزارش  عملکرد سه ماهه منتهی به  951230 پاکسان

            ۱۳۹۶/۲/۲ ه‍.ش. ۱۲:۵۸:۰۷
                    لينك دانلود

      گزارش  مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بهپاک 960130

            ۱۳۹۶/۲/۲ ه‍.ش. ۱۲:۵۸:۰۷
                    لينك دانلود

      گزارش عملکرد سه ماهه اول منتهی به 951230 گلتاش

            ۱۳۹۶/۲/۲ ه‍.ش. ۱۲:۵۸:۰۷
                    لينك دانلود

      گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مارگارین 960129

            ۱۳۹۶/۲/۲ ه‍.ش. ۱۲:۵۸:۰۷
                    لينك دانلود

        مجمع عمومی فوق العاده وبشهر 960128

           ۱۳۹۶/۱/۲9 ه‍.ش. ۱2:۳۲:۵۸
                    لينك دانلود

        آخرین تحولات مارگارين 960116

           ۱۳۹۶/۱/۲۱ ه‍.ش. ۱۰:۳۲:۵۸

                    لينك دانلود

        آخرین تحولات گلتاش 960115

           ۱۳۹۶/۱/۲۱ ه‍.ش. ۱۰:۳۲:۵۸
                    لينك دانلود

        آخرین تحولات پاکسان 960114

           ۱۳۹۶/۱/۲۱ ه‍.ش. ۱۰:۳۲:۵۸
                    لينك دانلود

        آخرین تحولات  ساينا 960114

           ۱۳۹۶/۱/۲۱ ه‍.ش. ۱۰:۲۸:۴۶
                    لينك دانلود

        آخرین تحولات قند نیشابور 951207

          ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ ه‍.ش. ۱۲:۲۵:۲۰
                    لينك دانلود

       آخرین تحولات شکر شاهرود 951207

         ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ ه‍.ش. ۱۲:۱۸:۳۷
                       لينك دانلود

        آخرین تحولات ساینا 951208
   
            ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ ه‍.ش. ۱۲:۱۵:۴۶
                        لينك دانلود

        آخرین تحولات پاکسان 951207

            ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ ه‍.ش. ۱۲:۱۱:۳۶
                            لينك دانلود

               آخرین تحولات مارگارین 951209

                ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ ه‍.ش. ۱۲:۰۶:۵۹
                           لينك دانلود

                      آخرین تحولات گلتاش 951208

                        ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ ه‍.ش. ۱۲:۰۰:۱۲
                                  لينك دانلود

      گزارش خلاصه ارزيابي مديريت صنعت قند توسعه صنايع بهشهر

                  ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ ه‍.ش. ۱۰:۵۰:۰۲
                                  لينك دانلود

        گزارش خلاصه ارزيابي شركت بيمه نوين

             ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ ه‍.ش. ۱۰:۳۸:۵۱
                                لينك دانلود


   گزارش خالص ارزش دارايي هاي شركت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران

                                                 ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ ه‍.ش. ۱۰:۲۵:۱۷
                                                               لينك دانلود

    گزارش بررسي اجمالي قند نيشابور

          ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ ه‍.ش. ۱۰:۱۵:۴۷
                           لينك دانلود

   گزارش مجمع عادی سالانه سال منتهی به 1395/09/30 شرکت پاکسان

                             2/19/2017 5:40:34 PM

                                               لینک دانلود
                           


                               گزارش خلاصه ارزیابی شرکت مارگارین
                                
                                     ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ ه‍.ش. ۱۷:۲۰:۰۳

                                                        لینک دانلود

     گزارش مجمع عادی سال منتهی به 1395/09/30 شرکت گلتاش

                                             لینک دانلود

                         گزارش بررسی اجمالی شرکت مدیریت صنعت شوینده
                             
                                              ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ ه‍.ش. ۱۹:۱۵:۳۲
                                                     
                                                                   لینک دانلود


                  گزارش خلاصه ارزیابی شرکت صنایع بهداشتی ساینا
                                             
                                           ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ ه‍.ش. ۱۹:۱۲:۰۲
                                                              لینک دانلود

                  تحليل و ارزيابي شركت پاكسان

                                    لینک دانلود
   

                        تحليل و ارزيابي شركت گلتاش 

                                                      ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ ه‍.ش. ۱۳:۲۳:۵۸

                                            لينك دانلود
                                                   


                                آخرین تحولات پاکسان

                                         لینک دانلود


           گزارش مجمع عادی سالانه  ساینا منتهی به 95/09/30 تاریخ  95/11/18
                               
                                                           لینک دانلود
               
         
          گزارش بودجه سال مالی منتهی به 30 آذر1396 شرکت بهپاک
                                                      
                                                                        لینک دانلود
      
 
         تعدیل مثبت 7 درصدی سود هرسهم گلتاش برای سال مالی منتهی به 30 آذر 1395
                                                                 
                                                                            لینک دانلود